Informujemy, iż opracowana została „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020" określająca podstawowe obowiązki beneficjenta w zakresie informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji oraz wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie symbolem UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" oraz logo PROW 2014-2020.

_____________________________________

Do pobrania:

  • Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - pobierz
  • Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 - pobierz
  • Załączniki do Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020 - pobierz
  • Logotypy - pobierz