Aktualizacja dokumentów w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

W związku z wejściem w życie Zarządzenia 117/2020 Prezesa ARiMR wprowadzającego zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (4z) na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udostępniamy Państwu aktualny wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy w wersji 4z. wraz z załącznikami

Nowe dokumenty znajdują się w dziale Dokumenty do pobrania >  Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Bezpośredni link – zobacz

 

lub poniżej do pobrania:

Wersja 4z (dokumenty aktualne od 19 października 2020 r.)

  • Formularz umowy o przyznaniu pomocy - pobierz
  • Zał. nr 1 do umowy - Zestawienie rzeczowo- finansowe operacji - pobierz
  • Zał. nr 2 do umowy - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością - pobierz
  • Zał. nr 3 do umowy - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych - pobierz
  • Zał. nr 3a do umowy - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - pobierz
  • Zał. nr 4 do umowy - Informacja po realizacji operacji - pobierz
  • Zał. nr 5 do umowy - Plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne - pobierz 

 

 

view szablon artykułu