Aktualizacja dokumentów w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Prezesa ARiMR z dnia 12.02.2020 r. wprowadzającego zaktualizowany wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" , "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 20 publikujemy dokumenty w wersji 3z

 

  1. Formularz umowy o przyznaniu pomocy - pobierz
  2. Zał. nr 1 do umowy - Zestawienie rzeczowo- finansowe operacji - pobierz
  3. Zał. nr 2 do umowy - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością - pobierz
  4. Zał. nr 3 do umowy - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych - pobierz
  5. Zał. nr 3a do umowy - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - pobierz
  6. Zał. nr 4 do umowy - Informacja po realizacji operacji - pobierz
  7. Zał. nr 5 do umowy - Plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne - pobierz 

 

Nowe dokumenty znajdują się również w dziale Dokumenty do pobrania > Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

view szablon artykułu