Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) w 2021

Tegoroczne Dni Otwarte Funduszy Europejskich odbędą się w dniach 17-19 września 2021 r. w formule hybrydowej: stacjonarnie oraz on-line (decyzja należy do Państwa).

 

 

Dla beneficjentów zainteresowanych wzięciem udziału w tegorocznej edycji DOFE poniżej przedstawiam ramowy kalendarz kluczowych zadań do realizacji przed wrześniowym trzydniowym świętem projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

  1. W dniach 9-10 sierpnia 2021 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiło stronę internetową www.dniotwarte.eu poprzez którą będą mogli Państwo zgłaszać swoje wydarzenia.

 

  1. Do 20 sierpnia 2021 r. – Ministerstwo czeka na przesłanie formularzy zgłoszeniowych elektronicznie poprzez stronę internetową (formuła on-line lub stacjonarna) do udziału w Wydarzeniu (Organizator dopuszcza możliwość wydłużenia terminu w szczególnych przypadkach)*

*możliwość wycofania zgłoszenia do 10 września 2021 r.

 

  1. Do 5 września 2021 r. – ma nastąpić publikacja wszystkich materiałów video oraz wydarzeń, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Dniach Otwartych na stronie internetowej www.dniotwarte.eu (możliwość również publikacji materiałów po upływie tego terminu przez Organizatora)

 

  1. 17-19 września 2021 r. – Dni Otwarte Funduszy Europejskich

 

  1. 12 października 2021 r. – ostateczny termin na wypełnienie i przesłanie elektronicznie ankiety podsumowującej Dni Otwarte przez Beneficjentów.

 

W załączeniu przesyłam Państwu do zapoznania się:

 

 

 

 

 

W momencie, kiedy zgłoszą Państwo swoje Wydarzenie do DOFE 2021 – proszę o informację również do nas, abyśmy mogli monitorować Państwa działanie na stronie Dni Otwartych oraz zaplanować promocję Państwa Wydarzenia.

 

Dodatkowo, DOFE 2021 towarzyszyć będą konkursy: dla Beneficjentów i ogółu społeczeństwa oraz quizy w mediach społecznościowych. Załączam Państwu pakiet dokumentów do ww. konkursów.

 

Przedstawiony kalendarz może ulec nieznacznym modyfikacjom, proszę zatem śledzić na bieżąco stronę internetową poświęconą Wydarzeniu www.dniotwarte.eu