DPROW Newsletter 1/2018

NEWSLETTER

01/2018

 

Realizacja projektu drogowego na finiszu

Relację z powstającej inwestycji w ramach PROW 2014-20 można znaleźć na stronie internetowej Gminy Kartuzy. Zgodnie z zawartą umową w dn. 28 września 2016 r. pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego, a Gminą Kartuzy inwestycja otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi 2 411 516,00 zł – czytaj artykuł

 

Konkurs na realizację projektów z zakresu „Ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach PROW na lata 2014-2020 rozstrzygnięty

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów i ustalił kolejność przysługiwania pomocy na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konkurs trwał od 3 kwietnia do 11 maja 2018 r. - czytaj artykuł

 

Rozpoczynamy drugą edycję konkursu na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

Od 24 września 2018 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków Zarząd Województwa Pomorskiego podjął w dniu 21 sierpnia 2018 r. - czytaj artykuł

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby organizuje warsztaty "Pochwal się tradycją kulinarną" – produkty i potrawy Szwajcarii Kaszubskiej

Jak samodzielnie upiec chleb, zrobić ser, nalewkę, wędlinę? Jak przyrządzić tradycyjne danie kaszubskie? Już we wrześniu w Kartuzach, Chmielnie, Łapalicach i Baninie odbędą się wyjątkowe warsztaty – czytaj artykuł

 

Nowy obiekt zrealizowany dzięki PROW 2014-20

W gminie Dębnica Kaszubska nastąpiło uroczyste otwarcie siłowni zewnętrznej w ramach projektu grantowego pt. „Zielona siłownia zewnętrzna Budowo". Zadanie „Zielona siłownia w Budowie" współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Wspieranie inicjatyw lokalnej społeczności na obszarze LGD PDS" realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - czytaj artykuł

 

Zrealizowany projekt w Ustce za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej

Na stronie Słowińskiej Grupy Rybackiej została opublikowana fotorelacja z wnętrza samoobsługowej restauracji ze zdrowym jedzeniem na wagę, którego bazą są lokalne produkty. Inwestycja została wsparta dofinansowaniem w wysokości 290 478,00 zł - czytaj artykuł

 

Targowisko Miejskie w Kartuzach już otwarte

Zadanie było współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów", w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych lokalnych usług dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury"). Wsparcie z Unii Europejskiej dla Gminy Kartuzy wyniosło 368 092,00 zł - czytaj artykuł

view szablon artykułu