DPROW Newsletter nr 1/2020

NEWSLETTER

01/2020

 

Zapraszamy na szkolenie pn. „Warunki i zasady udzielania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje szkolenie z zakresu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie odbędzie się w dniu 24 marca 2020 roku o godz. 10:30 (rejestracja od godz. 10:00) Sala „Polskie Niebo" budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku

Czytaj dalej

 

Prawie 2,5 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego dla Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

Otrzymane dodatkowo fundusze PLGR przeznaczy na realizację strategii rozwoju swojego obszaru. Pieniądze trafią na projekty podmiotów sektora gospodarczego, publicznego i społecznego. Aneks do umowy w tej sprawie podpisany został 17 lutego przez Marszałka Województwa Pomorskiego oraz przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia

Czytaj dalej

 

Konkurs na gospodarkę wodno-ściekową rozstrzygnięty !

W dniu 13 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Czytaj dalej

 

Kolejne świetlice wiejskie w województwie pomorskim wyremontowane z pomocą dofinansowania unijnego

Dwa zrealizowane projekty znajdują się w Gminie Brusy. Pierwszy z nich, remont świetlicy w Hucie, został wsparty kwotą ok 170 tys. zł z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" . Drugi projekt, remont świetlicy w Kinicach, otrzymał dofinansowanie wynoszące ok 150 tys w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Sandry Brdy".

Czytaj dalej

  

W Skarszewach powstaje nowoczesne targowisko gminne

Celem realizowanej operacji jest stworzenie nowoczesnego miejsca do handlu, odpowiednich warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawa jakości sprzedaży bezpośredniej poprzez budowę  całorocznego targowiska w Skarszewach. Operacja została wsparta kwotą 1 000 000,00 zł co stanowiło 63, 63 % kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury - inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"

Czytaj dalej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

view szablon artykułu