DPROW Newsletter nr 3/2018

NEWSLETTER

03/2018

 

Nabór wniosków na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" zakończony

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego aplikacje można było  składać od 24 września do 31 października 2018 r. W wymaganym terminie złożono 60 wniosków, w tym 58 przez Gminy oraz 2 przez Powiaty. Koszty całkowite złożonych wniosków wynoszą 125 253 482, 86 zł czytaj artykuł

 

Centrum Edukacyjno – Kulturalne w Gminie Kępice oficjalnie otwarte

Nowoczesny obiekt będzie pełnił funkcję centrum integracyjnego, w którym mieszkańcy i turyści będą mogli atrakcyjnie spędzić czas. Będą się tu też odbywały zajęcia integracyjne o charakterze kulturalnym oraz promujące turystykę.  Inwestycja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej. Łączny koszt zakupu wyposażenia to ok. 94 tys. zł. , z czego dofinansowanie wyniosło blisko 60 tys. zł. czytaj artykuł

 

Remont zejść na plażę w miejscowości Sztutowo, Kąty Rybackie i Skowronki.

Na stronie Gminy Sztutowo została zamieszczona fotorelacja z zakończonych prac przy  projekcie zrealizowanym w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020. Koszt całkowity wyniósł 481.103,55 zł , natomiast dofinansowanie: 289.277,00 zł czytaj artykuł

 

Kolejny etap budowy sieci kanalizacji Gminy Wejherowo

Zakres prac objął około 4,3 km sieci kanalizacji sanitarnej, objętych zostało 177 nieruchomości, co stanowi 80% potencjalnych odbiorców. Koszt realizacji inwestycji to ponad 2 644 500 zł. Gmina Wejherowo pozyskała na ten cel dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. czytaj artykuł

 

Nowa inwestycja drogowa na terenie Powiatu Kartuskiego

Przedmiotowe zadanie  stanowi kontynuację inwestycji zrealizowanej w 2017 r. oraz dofinansowanej kwotą ok. 2,5 mln zł ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), polegającej na budowie drogi gminnej nr 152024G relacji Szklana - Tuchlino na odcinku Szklana – Jelonko o długości 2,24 km czytaj artykuł

 

Ukończona inwestycja drogowa w ramach PROW 2014-20

Gmina Brusy zakończyła przebudowę ulicy Sportowej w Kosobudach oraz jej przedłużenia w kierunku Brody. Łącznie powstało ponad 2,6 km nowej drogi. Gmina Brusy pozyskała na realizację inwestycji około 2,2 mln zł. dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy kosztach całkowitych inwestycji wynoszących 3,9 mln złotych czytaj artykuł

view szablon artykułu