DPROW Newsletter nr 3/2019

NEWSLETTER

03/2019

 

 

Zakończono przebudowę stacji uzdatniania wody w Trzebielinie

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu pn "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń Gmina Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino". Wartość inwestycji wyniosła ponad 1,5 mln zł z czego 647 210,00 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 czytaj dalej

 

 

Z myślą o mieszkańcach i turystach powstaje nowe miejsce rekreacji w Gminie Potęgowo

Na stronie Urzędu Gminy dostępna jest fotorelacja z powstającego zagospodarowania terenu przy rzece Łupawie. Koszt robót wynosi 217 875,13 zł. Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 188 494,00 zł z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" w ramach środków pozyskanych przez Rybacką Lokalna Grupę Działania „Pojezierze Bytowskie" na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność czytaj dalej

 

 

Otwarto nowoczesne targowisko „Mój Rynek" w Trzebielinie

Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" w wysokości 826 tys. zł. przy wartości projektu 1,3 mln zł. Dzięki temu mieszkańcy zyskali idealne miejsce do promocji lokalnych produktów czytaj dalej

 

 

Ruszyła budowa ścieżki rowerowej z Warzenka do Tokar na terenie Gminy Przodkowo w ramach kaszubskiej Trasy Rowerowej

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 : „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 w kwocie 342 tys zł czytaj dalej

 

 

Rozstrzygnięto Konkurs Nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Jednostka Regionalna KSOW Województwa Pomorskiego ogłasza listę ocenionych i wybranych do realizacji operacji. Lista została pozytywnie zaopiniowana przez Pomorską Grupę Roboczą ds. KSOW w dniu 6 maja 2019 roku. czytaj dalej

 

 

view szablon artykułu