DPROW Newsletter nr 4/2018

NEWSLETTER

04/2018

 

 

Gmina Dzierzgoń ukończyła realizację inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierzgoniu"

Zadanie było współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów", w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych lokalnych usług dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury". Wsparcie z Unii Europejskiej dla Gminy Dzierzgoń wyniosło 976 783 zł – czytaj artykuł

 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zagospodarowanie parku w Skórowie

Gmina Potęgowo otrzymała na ten cel pomoc finansową z budżetu Stowarzyszenia Partnerstwo Dorzecze Słupi przeznaczonego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie wyniosło 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych- 63 098 zł – czytaj artykuł

 

Otwarcie nowo wybudowanej drogi gminnej 152024G relacji Szklana – Tuchlino na odcinku Jelonko – Tuchlino

Przedmiotowe zadanie  stanowi kontynuację inwestycji zrealizowanej w 2017 r. z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), polegającej na budowie drogi gminnej nr 152024G relacji Szklana - Tuchlino na odcinku Szklana – Jelonko o długości 2,24 km (dofinansowanie w wysokości ok. 2 500 000 zł) – czytaj artykuł

 

Przebudowa drogi powiatowej w Lubni

Na stronie internetowej Miasta i Gminy Brusy została opublikowana fotorelacja z trwającej przebudowy drogi powiatowej w Lubni. Inwestycja została wsparta kwotą 1 734 860 zł pochodzącą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" i jest realizowana w partnerstwie Powiatu Chojnickiego (lider) i Gminy Brusy (partner)  – czytaj artykuł

 

Rolnictwo i Obszary Wiejskie Województwa Pomorskiego #konsekwentniedlaPomorza

10 i 11 grudnia 2018 roku w Chmielnie odbyło się sympozjum Rolnictwo i Obszary Wiejskie Województwa Pomorskiego #konsekwentniedlaPomorza. O sytuacji pomorskiego rolnictwa rozmawiali samorządowcy, przewodniczący kół rolniczych, hodowcy, rolnicy, producenci żywności oraz przedstawiciele instytucji rolniczych  – czytaj artykuł

view szablon artykułu