DPROW Newsletter nr 4/2019

 

NEWSLETTER

04/2019

 

Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w miejscowości Sulęczyno – etap II"

Łączny koszt robót budowalnych wyniósł 736.770,00 zł. Na realizację tej inwestycji pozyskano dofinansowanie w wysokości 200.000,00 zł w zakresie Działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych Czytaj dalej

 

Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich

Na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich udostępniamy publikację zawierającą przykłady operacji zrealizowanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2017-2018, mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich Czytaj dalej

 

Nowa ścieżka rowerowa w ramach Kaszubskiej Trasy Rowerowej w Gminie Przodkowo

Projekt został dofinansowany kwotą 342 223, 00 zł w ramach Poddziałania 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-20  przy wartości inwestycji wynoszącej 866 550,00 zł Czytaj dalej

 

Uroczyste otwarcie nowej świetlicy wiejskiej dla mieszkańców Borzechowa, Gmina Zblewo

W ramach zawartej w Urzędzie Marszałkowskim umowie o przyznaniu pomocy na operację pn. „Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Borzechowo, Białachowo i Pinczyn" Gmina Zblewo otrzymała ok. 90 tys. zł. Zakresem przedmiotowej umowy był „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury" Czytaj dalej

 

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach

Na stronie internetowej Powiatu Sztumskiego zamieszczono fotorelacje z realizacji powyższej inwestycji. Przyznana kwota grantu, w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego" inicjatywy Leader, wyniosła 42 894,00 zł  Czytaj dalej

 

 

 

 

 

view szablon artykułu