DPROW Newsletter nr 5/ 2019

NEWSLETTER

05/2019

 

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla partnerów KSOW

W związku z ogłoszonym w dniu 12 listopada 2019 r. konkursem nr 4/2020 dla Partnerów KSOW zapraszamy Partnerów KSOW oraz chętnych do współpracy w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w poniedziałek, 2 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej „Polskie Niebo" 

Czytaj dalej

 

Nabór wniosków dla operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa" zakończony

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 29 wniosków, złożonych przez 3 spółki, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego oraz 26 gmin z terenu województwa pomorskiego, na łączną kwotę kosztów całkowitych operacji 59 231 560, 79 zł. Wnioskodawcy ubiegają się o kwotę dofinansowania wynoszącą 32 100 088, 00 zł

Czytaj dalej

 

Ukończona inwestycja drogowa dzięki PROW 2014-20 w Sulęczynie

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane z udziałem środków Powiatu Kartuskiego, dotacji celowej Gminy Sulęczyno oraz współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wybudowanego odcinka trasy pieszo-rowerowej, stanowiącej sieć kaszubskich tras rowerowych, a także przy współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Kartuzach. Kwota dofinansowania w ramach PROW, zgodnie z zawartą umową, wyniosła  756 049,00 zł

Czytaj dalej

 

Rozpoczęły się roboty przy budowie dróg w Tągowiu i Tuchomku współfinansowane z PROW 2014-20 

Na stronie urzędu Gminy Tuchomie została zamieszczona informacja dotycząca operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" .Łączna kwota wsparcia wyniosła 970 000, 00 zł

Czytaj dalej

 

Zakończenie budowy Parku Oblatów w Łebie

Na stronie Gmina Miejska Łeba znajduje się fotorelacja z zrealizowanej operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020". Dofinansowanie wyniosło prawie 300 tys. zł. Celem operacji był wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury publicznej oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LGD Dorzecze Łeby poprzez budowę obiektów publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Czytaj dalej

view szablon artykułu