LEGISLACJA

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – pobierz

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

 

 1. Wersja 1 z
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf)  - pobierz

 

UMOWA

 

 1. Wersja 1 z (dokumenty edytowalne)
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy  - pobierz
 • Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – pobierz
 • Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – pobierz
 • Zał. nr 3 do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych – pobierz
 • Zał. nr 3a do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020).– pobierz
 • Zał. nr 4 do umowy –Informacja  po realizacji operacji– pobierz
 • Zał. nr 5 do umowy – Plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne – pobierz

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 

 1. Wersja 4 z
 • Formularz wniosku o płatność (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) – pobierz