Aktualności

Konkurs dla projektów z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich w ramach PROW na lata 2007 -2013

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą z dnia 16 kwietnia 2015 r. ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego (gminy wiejskie, miejsko – wiejskie oraz miejskie do 5 tys. mieszkańców).

Aplikacje należy składać w terminie od 11 maja do 1 czerwca 2015 r.
w sekretariacie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, pokój 300 a (III piętro).

Wnioski przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 – 15:45.

Szczegółowych informacji o naborze udzielają pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
pokój 302 i 305 (III piętro)
Tel. (58) 326 86 53-54;
(58) 326 86 58;
(58) 326 83 91;
(58) 326 83 86


________________________________________

Niezbędne dokumenty:

view szablon artykułu