2020 r. 

a) Konkurs 1/1.3./2020

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

b) Konkurs 1/3.1./2020

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

c) Konkurs 1/3.2./2020

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

d) Konkurs 1/3.3./2020

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

2018 r. 

a) Konkurs 1/3.1/2018

- w ramach konkursu nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie operacji - protokół z posiedzenia Rady 

b) Konkurs 1/3.2/2018

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik

c) Konkurs 1/3.3/2018

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik

2017 r. 

a) Konkurs 1/3.1/2017

- Informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji niezgodnych z LSR- załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

b) Konkurs 1/3.2/2017

- Informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji niezgodnych z LSR- załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

c) Konkurs 1/3.3/2017

- Informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji niezgodnych z LSR- załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

d) Konkurs 1/3.2/2017 Protesty

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik

protokół z posiedzenia Rady LGR

e) Konkurs 1/1.3/2017 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji niezgodnych z LSR- załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

d) Konkurs 2/1.3/2017

- Informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik

e) Konkurs 2/3.1/2017

- Informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik

f) Konkurs 2/3.2/2017

- Informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik

g) Konkurs 2/3.3/2017 

- Informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik