2020 r. 

 

a) Konkurs 1/1.3./2020 - Obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związane z działalnością rybacką, w tym zapewniające dostęp osobom z niepełnosprawnością (konkurs dla JST)

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

b) Konkurs 1/3.1./2020 - Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze LGR Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa (konkurs na utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej w zakresie łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury)

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

c) Konkurs 1/3.2./2020 - Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, wzmacniające konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby (ogólnodostępny konkurs na utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej)

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

d) Konkurs 1/3.3./2020 - Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia w sektorze rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy niezwiązanych z działalnością rybacką (konkurs na utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej dla rybaków)

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

 

2018 r. 

a) Konkurs 1.3.1/2018 Przedsięwzięcie LSR: 3.1.1 Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze LGR Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

b) Konkurs 1.3.2/2018 Przedsięwzięcie LSR: 3.2.1 Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, wzmacniające konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

c) Konkurs 1.3.3/2018 Przedsięwzięcie: 3.1.1 Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze LGR Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

 

2017 r. 

a) Konkurs 1.3.1/2017

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - archiwum 

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

 

b) Konkurs 1.3.2/2017

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - archiwum 

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

 

c) Konkurs 1.3.2/2017 Protesty

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR- archiwum 

 

d) Konkurs 1.3.1/2017 (17.07.2017- 31.07.2017)

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR- archiwum 

 

e) Konkurs 1.3.3/2017

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - archiwum 

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

 

f) Konkurs 2.1.3/2017

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - archiwum 

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

 

g) Konkurs 2.3.1/2017

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - archiwum 

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

 

h) Konkurs 2.3.2/2017

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - archiwum 
- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

 

i) Konkurs 2.3.3/2017 

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - archiwum 

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR