2019 r.

a) Konkurs nr 10/2019 Przedsięwzięcie 1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

b) Konkurs nr 11/2019  Przedsięwzięcie 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

c) Konkurs nr 12/2019 Przedsięwzięcie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

d) Konkurs nr 13/2019 Przedsięwzięcie 1.2.1 Dialog społeczny i udział lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

e) Konkurs nr 14/2019 Przedsięwzięcie 1.2.3 Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

f) Konkurs nr 15/2019 Przedsięwzięcie 1.2.5 – Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

g) Konkurs nr 16/2019 Przedsięwzięcie 1.1.1 – Całoroczne produkty turystyczne

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

h) Konkurs nr 17/2019 Przedsięwzięcie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

 

2018 r. 

a) Konkurs nr 6/2018 Przedsięwzięcie 1.1.3 – Działalność turystyczna i okołoturystyczna- prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

b) Konkurs nr 7/2018 Przedsięwzięcie 1.1.4 – Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

c) Konkurs nr 8/2018 Przedsięwzięcie 1.1.1 – Całoroczne produkty turystyczne

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

d) Konkurs 9/2018 Przedsięwzięcie 1.1.2 – Działalność turystyczna i okołoturystyczna

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

 

2017 r. 

a) Konkurs nr 1/2017 Przedsięwzięcie LSR:  1.1.1 – Całoroczne produkty turystyczne.

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

b) Konkurs nr 2/2017 Przedsięwzięcie  1.1.6 – Tworzenie, rozwój, wyposażenie  infrastruktury  turystycznej i rekreacyjnej  przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

c) Konkurs nr 3/2017 Przedsięwzięcie  1.1.3  Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

d) Konkurs nr 4/2017 Przedsięwzięcie 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

e) Konkurs nr 5/2017 Przedsięwzięcie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR