DPROW Newsletter nr 2/2019

NEWSLETTER

02/2019

 

 

Konkurs na realizację projektów z zakresu „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych" w ramach PROW na lata 2014-2020 rozstrzygnięty

 

W dniu 4 kwietnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

czytaj dalej

 

Zapraszamy do udziału w konkursie „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość"

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość". Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi

czytaj dalej

 

Realizacja projektu drogowego w Gminie Przechlewo

 

Relację z powstającej inwestycji w ramach PROW 2014-2020 można znaleźć na stronie internetowej Gminy Przechlewo. Zgodnie z zawartą umową w dn. 28 września 2016 r. pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego, a Gminą Przechlewo inwestycja otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na poziomie 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji, co stanowi 617 168,00 zł

czytaj dalej

 

Budowa ciągu pieszo - jezdnego wraz z siłownią zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych w Gminie Przodkowo

 

Fotorelacja z przekazanej do użytku inwestycji w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze" 

czytaj dalej

 

Nowoczesne Targowisko Miejskie „Mój Rynek" w Nowym Stawie już otwarte

 

Dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa targowiska przy ul. Kopernika w Nowym Stawie" pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich". Wysokość dofinansowania wyniosła 684 702,00 zł, co stanowiło 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji

czytaj dalej

 

Sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz plany na przyszłość Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei

 

Działania Grupy dotyczą obszaru  gmin powiatu gdańskiego: Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański oraz powiatu nowodworskiego: Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei pośredniczy w przyznawaniu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020. Oprócz wsparcia indywidualnych przedsiębiorców jak i osób chcących założyć działalność gospodarczą, dofinansowanie otrzymały samorządy na inwestycje użytku publicznego,

czytaj dalej

view szablon artykułu