DPROW Newsletter nr 1/2019

NEWSLETTER

05/2018

 

Przyjedź-Poznaj-Pokochaj-Pomorskie

6 lutego br. w ramach projektu realizowanego wspólnie z Pomorską Izba Rolniczą pt. „PRZYJEDŹ-POZNAJ-POKOCHAJ-POMORSKIE" odbyło się spotkanie przedstawicielek samorządów rolniczych z całej Polski z Zarządem Województwa Pomorskiego w sali budynku dawnego Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej  - czytaj artykuł

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503G Sławoszynko – Karwieńskie Błoto Drugie – Goszczyno

Powiat Pucki zakończył inwestycję drogową realizowaną dzięki wsparciu ze środków EFRROW. Celem projektu była poprawa warunków technicznych drogi poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1503G o długości 5,2 km. Wniosek o przyznanie pomocy złożony został w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii - budowa lub modernizacja dróg lokalnych". Zgodnie z zawartą umową z Zarządem Województwa Pomorskiego 28 września 2016 r. Powiat Pucki otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 2 511 476 zł. - czytaj artykuł

 

Targowisko gminne „Mój Rynek" w Trzebielinie

Na stronie internetowej Gminy Trzebielino została opublikowana fotorelacja z zakończonej operacji pn. „Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek" w Trzebielinie". Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Trzebielino otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych w kwocie 811 098 zł. - czytaj artykuł

 

Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Tuchomie

Gmina Tuchomie prezentuje zakres projektu znajdującego się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Pomorskiego liście operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez kompleksowe zagospodarowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowościach: Trzebiatkowa, Tuchomko, Piaszno, Nowe Huty, Masłowiczki oraz Masłowice Tuchomskie  - czytaj artykuł

 

Zrealizowany projekt w Kościerzynie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem

Przyznana kwota pomocy w ramach EFRROW wyniosła 190 616 zł. Operacja została zrealizowana w ramach zakresu „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej." Obiekt przeznaczony jest przed wszystkim dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych. - czytaj artykuł

view szablon artykułu