Nowe dokumenty na stronie

Udostępniliśmy Państwu obowiązujący od dnia 25 stycznia br. zaktualizowany wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (w wersji 5z) na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dokumenty znajdują się w dziale:

PROW 2014-20 / Dokumenty do pobrania / Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

bezpośredni link - zobacz 

view szablon artykułu