Aktualne formularze wniosków dla poddziałania 19.4 PROW 2014-2020

$image_alt

Informujemy, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały zamieszczone zmodyfikowane wersje formularzy: Wniosku o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" oraz Informacji dla LGD na potrzeby wypełnienia wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014-2020.

_____________________________________

Aktualne formularze wniosków w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" PROW 2014-2020 – pobierz

view szablon artykułu