Nowy wzór Wniosku o płatność na projekty grantowe w ramach poddziałania 19.2

Udostępniamy Państwu zaktualizowany do wersji 5z wzór formularza wniosku o płatność na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z instrukcją jego wypełniania.

  • Wniosek o płatność, wersja 5z (pdf.) - pobierz
  • Wniosek o płatność wersja edytowalna 5z - pobierz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność, wersja 5z - pobierz 

 

W formularzu wniosku (w formacie *.xlsx), oprócz wprowadzenia nowych załączników (deklaracji RODO), dodano:

- możliwość powielania arkuszy „Wykazu faktur" oraz załącznika VIII.A.3 „Karta rozliczenia…" – bez konieczności korzystania z pliku dodatkowych arkuszy;

- możliwość wprowadzenia na Wykazie faktur, danych o wielu aneksach do umowy o powierzenie grantu – dotychczas dostępne były tylko pola dla jednego aneksu.

 

Nowe dokumenty znajdują się również w dziale: 

Dokumenty do pobrania >  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – zobacz

view szablon artykułu