Podpisanie umów z Partnerami KSOW

$image_alt
archiwum KSOW

Partnerzy pomorskiej Sieci KSOW podpisali umowy na realizację operacji wybranych do dofinansowania w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017. Uroczyste podpisanie umów z udziałem Wiesława Byczkowskiego, wicemarszałka województwa pomorskiego, odbyło się 11 maja br.

W ramach ogłoszonego w listopadzie 2015 r. naboru do samorządu województwa pomorskiego wpłynęło 51 wniosków zgłoszonych przez partnerów KSOW z województwa pomorskiego na łączną kwotę dofinansowania ponad 1 mln zł. Projekty dotyczyły rozmaitych przedsięwzięć: szkoleń dla rolników, udziału w targach, organizacji konkursów, warsztatów kulinarnych, eksperckich, wydarzeń plenerowych i wielu innych.

Zgodnie z Planem działania KSOW na lata 2014-2020 wszystkie wnioski zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Na podstawie tej oceny sporządzona została lista rankingowa propozycji operacji w kolejności uzyskanych punktów.

- Budżet na realizację projektów przez pomorskich partnerów KSOW w 2016 r. wynosi 338 070,00 zł, co pozwoliło na dofinansowanie 16 operacji, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach konkursu - podkreślił Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Poprzedni okres programowania pokazał, że KSOW jest ważnym i potrzebnym instrumentem wsparcia lokalnych inicjatyw. Sprawna i efektywna realizacja działań w ramach Sieci była możliwa dzięki współpracy i aktywności partnerów KSOW na Pomorzu, ponieważ to właśnie ich pomysłowość i zaangażowanie są kluczowe dla idei Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

view szablon artykułu