Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020.

W dniu 22 lutego br. został zaakceptowany przez Pana Ryszarda Zarudzkiego -Podsekretarza Stanu w MRiRW  zmieniony Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020.

Zmiana zapisów w Podręczniku dotyczy kosztów związanych z wydarzeniami losowymi, które ostatecznie nie doszły do skutku oraz uszczegółowienia kwestii kwalifikowalności kosztów zakupu sprzętu na skutek wątpliwości interpretacji, zgłaszanych przez beneficjentów PT.

Przedmiotowy Podręcznik dostępny już jest na stronie internetowej MRiRW w zakładkach:

- Wsparcie-rolnictwa/Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20-Pomoc Techniczna/Operacje realizowane w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020;

- Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Pomoc-Techniczna/Konkurs-dla-partnerow-Krajowej-Sieci-Obszarow-Wiejskich.

 

Link – Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 (wersja zmieniona w dniu 22.02.2018r.)

view szablon artykułu