Rusza konkurs Piękna Wieś Pomorska 2016!

$image_alt
Fot. R. Baranowski

Rusza kolejna edycja konkursu Piękna Wieś Pomorska. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś" i „Zagroda" w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Karty zgłoszeń są przyjmowane do 29 kwietnia 2016 r.

Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

Organizatorami konkursu Piękna Wieś Pomorska 2016 są:

  • Województwo Pomorskie,
  • Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.

Konkurs ma promować aktywny udział społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki oraz przyczynić się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Karty zgłoszeń należy składać do 29 kwietnia 2016 r.

Oceny dokonują komisje:

  • gminne – powołane przez wójta/burmistrza gminy, które do 1 czerwca 2016 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach "Wieś" i "Zagroda",
  • powiatowe – powołane przez starostę powiatu, które do 4 lipca 2016 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach "Wieś" i "Zagroda",
  • wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 31 sierpnia 2016 r.

 Podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż 31 października 2016 r.

_____________________________________

Do pobrania:

 

view szablon artykułu