2021r. 

 

Konkurs nr 19/2021/R – Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

Konkurs nr 18/2021/R- Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacją elementów środowiska

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

Konkurs nr 17/2021/R – Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

Konkurs nr16/2021/R – Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

Konkurs nr 15/2021/R – rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

Konkurs nr 14/2021/R – Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

Konkurs nr 12/2021 – Rozwój kompleksowej oferty turystycznej

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

Konkurs nr 11/2021 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

 

2020r. 

 

Konkurs 8/2020/R – Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

Konkurs 9/2020/R – Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

Konkurs 10/2020/R – Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

Konkurs 11/2020/R – Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnie historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

Konkurs 12/2020/R – Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacja elementów środowiska

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

Konkurs 13/2020/R – Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

2019r.

a) Konkurs nr 5/2019/R Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

Wyniki Konkursu po autokontroli (protesty) :

- lista operacji zgodnych z LSR- załącznik

- lista operacji wybranych do dofinansownia - załącznik

b) Konkurs nr 6/2019/R Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru, który mieści się w  zakresie ujętym w §5. pkt. 1. lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r.

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

c) Konkurs nr 7/2019/R Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa, który mieści się w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 1. lit. a Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 6 września 2016 r.

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

2018r.

a) Konkurs nr 04/2018/R Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

2017r.

a) Konkurs nr 1/2017/R: Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

b) Konkurs  nr 2/2017/R: Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

c) Konkurs nr 3/2017/RRozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik