2020

a) Konkurs 8/2020/R – Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru

ogłoszenie o konkursie opublikowane na stronie LGR

b) Konkurs 9/2020/R – Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego

- ogłoszenie o konkursie opublikowane na stronie LGR

c) Konkurs 10/2020/R – Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa

ogłoszenie o konkursie opublikowane na stronie LGR

d) Konkurs 11/2020/R – Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnie historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką

ogłoszenie o konkursie opublikowane na stronie LGR
 

e) Konkurs 12/2020/R – Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacja elementów środowiska

- ogłoszenie o konkursie opublikowane na stronie LGR
 

f) Konkurs 13/2020/R – Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru

- ogłoszenie o konkursie opublikowane na stronie LGR
 

2019

 

a) Konkurs nr 5/2019/R Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

b) Konkurs nr 6/2019/R Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru, który mieści się w  zakresie ujętym w §5. pkt. 1. lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r.

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

c) Konkurs nr 7/2019/R Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa, który mieści się w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 1. lit. a Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 6 września 2016 r.

ogłoszenie o konkursie opublikowane na stronie LGR 

 

2018

a) Konkurs nr 04/2018/R Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru 

- ogłoszenie opublikowan na stronie LGR (brak ogłoszenia o naborze) 

 

2017

a) Konkurs nr 01/2017/R  Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

b) Konkurs nr 02/2017/R  Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

c) Konkurs nr 03/2017/R  Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR