2020

a) Konkurs nr 1/2020 Przedsięwzięcie 1.1.1 Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne)

- lista operacji wybranych do dofinansowania

b) Konkurs nr 2/2020 Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich

- lista operacji wybranych do dofinansowania

c) Konkurs nr 3/2020 Przedsięwzięcie 1.2.3 Wspieranie edukacji wodnej młodzieży (m.in. zdobywanie uprawnień ratownika wodnego, kursy żeglarski)

- lista operacji wybranych do dofinansowania

d) Konkurs nr 4/2020 Przedsięwzięcie 1.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy (rozszerzenie usług o sprzedaż bezpośrednią, marginalną i ograniczoną, przetwórstwo, spełnienie wymogów, rozwój małej gastronomii, szkolenia dla rybaków w zakresie poszerzenia działalności)

- lista operacji wybranych do dofinansowania

 

2019

a) Konkurs 1/2019 Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich

- lista operacji wybranych do dofinansowania- zobacz 

b) Konkurs 2/2019 Przedsięwzięcie 1.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy

- lista operacji wybranych do dofinansowania- zobacz

- lista operacji wybranych do dofinansowania- zobacz 

 

2018

a) Konkurs nr 1 /2018

- lista operacji wybranych do dofinansowania - zobacz 

b) Konkurs nr 2 /2018

- lista operacji wybranych do dofinansowania - zobacz 

c) Konkurs nr 3/ 2018

 - lista operacji wybranych do dofinansowania - zobacz 

d) Konkurs nr 4/2018

- lista operacji wybranych do dofinansowania- zobacz 

e) Konkurs nr 5/2018

- lista operacji wybranych do dofinansowania- zobacz 

2017

a) Konkurs nr 1 /2017 Przedsięwzięcie 1.1.1 Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne)

- brak informacji na stronie LGR

b) Konkurs nr 2 /2018 Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich

- brak informacji na stronie LGR

c) Konkurs nr 3/ 2018 Przedsięwzięcie 1.2.3 Wspieranie edukacji wodnej młodzieży

- brak informacji na stronie LGR

d) Konkurs nr 4 /2017 Przedsięwzięcie 1.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy

lista operacji wybranych do dofinansowania - zobacz