2020r.

a) Konkurs nr 1/2020 Przedsięwzięcie 1.1.1 Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne)

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

b) Konkurs nr 2/2020 Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

c) Konkurs nr 3/2020 Przedsięwzięcie 1.2.3 Wspieranie edukacji wodnej młodzieży (m.in. zdobywanie uprawnień ratownika wodnego, kursy żeglarski)

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

d) Konkurs nr 4/2020 Przedsięwzięcie 1.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy (rozszerzenie usług o sprzedaż bezpośrednią, marginalną i ograniczoną, przetwórstwo, spełnienie wymogów, rozwój małej gastronomii, szkolenia dla rybaków w zakresie poszerzenia działalności)

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

 

 

 

2019r.

a) Konkurs 1/2019 Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

b) Konkurs 2/2019 Przedsięwzięcie 1.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

 

2018r.

a) Konkurs nr 1 /2018 Przedsięwzięcie 1.1.1 Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne)

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

b) Konkurs nr 2 /2018 Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

c) Konkurs nr 3/ 2018 Przedsięwzięcie 1.2.3 Wspieranie edukacji wodnej młodzieży

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

d) Konkurs nr 4/2018 Przedsięwzięcie 1.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

e) Konkurs nr 5/ 2018 Przedsięwzięcie 1.3.2 Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące lokalne produkty i usługi rybackie

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

 

2017r.

a) Konkurs nr 1 /2017 Przedsięwzięcie 1.1.1 Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne)

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

b) Konkurs nr 2 /2017 Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich 

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

c) Konkurs nr 3 /2017 Przedsięwzięcie 1.3.2 Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące lokalne produkty i usługi rybackie

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

d) Konkurs nr 4 /2017 Przedsięwzięcie 1.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR