2019

a) Konkurs nr 35 /2019  Przedsięwzięcie 2.2.3 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury

- ogłoszenie opublikowane na stronie LGR  

 

2018

a) Konkurs nr 16 /2018  Przedsięwzięcie 1.2.2 Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i rekreacyjnej

ogłoszenie opublikowane na stronie LGR  

b) Konkurs nr 17 /2018 Przedsięwzięcie 1.3.4 Promowanie dziedzictwa rybackiego

ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

c) Konkurs nr 20 /2018 Przedsięwzięcie 2.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej

 ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

d) Konkurs nr 23 /2018 Przedsięwzięcie  1.2.2 Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i rekreacyjnej

ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

e) Konkurs nr 24 /2018 Przedsięwzięcie 1.3.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na obszarach historycznie związanych z działalnością rybacką

ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

f) Konkurs nr 27 /2018 Przedsięwzięcie  2.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej i tworzenie miejsc pracy

ogłoszenie opublikowane na stronie LGR  

g) Konkurs nr 28 /2018 Przedsięwzięcie 2.3.2 Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich

 ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

h) Konkurs nr 29 /2018 Przedsięwzięcie 1.5.2 Edukacja morska i żeglarska na obszarze PLGR

 ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

 

2017

a) Konkurs nr 8 /2017  Przedsięwzięcie 1.3.4 Promowanie dziedzictwa rybackiego

ogłoszenie opublikowane na stronie LGR  

b) Konkurs nr 9 /2017 Przedsięwzięcie 1.5.2 Edukacja morska i żeglarska 

ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

c) Konkurs nr 10 /2017 Przedsięwzięcie 1.2.2 Budowa i Przebudowa infrastruktury zarządzania antopopresją w tym o funkcjach turystycznej i rekreacyjnej

 ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

d) Konkurs nr 11 /2017 Przedsięwzięcie 1.3.2 Rozwój infatsruktury turystycznej i kulturalnej na obszarach historycznie związanych z działalnością rybacką 

ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

e) Konkurs nr 12 /2017 Przedsięwzięcie 2.2.3 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury

ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

f) Konkurs nr 13 /2017 Przedsięwzięcie 2.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej

ogłoszenie opublikowane na stronie LGR  

g) Konkurs nr 14 /2017 Przedsięwzięcie 2.3.2 Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich

 - ogłoszenie opublikowane na stronie LGR