2020r.

 

Konkurs 46/2020 przedsięwzięcia 1.3.4

-  Lista operacji zgodnych z LSR

-  Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

Konkurs 47/2020 przedsięwzięcia 2.3.1

- Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

Konkurs 48/2020 przedsięwzięcia 1.2.2

- Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Konkurs 49/2020 przedsięwzięcia 1.3.2

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Konkurs 50/2020 przedsięwzięcia 2.2.3

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

Konkurs 51/2020 przedsięwzięcia 1.3.1

- Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji niezgodnych z LSR

-  Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 - Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

konkurs 52/2020 przedsięwzięcia 1.5.1

Lista operacji zgodnych z LSR

-  Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Konkurs 53/2020 przedsięwzięcia 2.2.1 

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

 Konkurs 54/2020 przedsięwzięcia 2.2.2 Rozwój 

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

 

Konkurs 55/2020 przedsięwzięcia 2.2.2 Premia

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

 

 

2019

Konkurs 36/2019 przedsięwzięcia 1.2.2

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

Konkurs 37/2019 przedsięwzięcia 1.3.4

Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

Konkursu 38/2019 przedsięwzięcia 1.5.2

Lista operacji zgodnych z LSR

-  Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

Konkurs 39/2019 przedsięwzięcia 2.3.1

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

Konkurs 40/2019 przedsięwzięcia 2.3.2

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

Konkurs 41/2019 przedsięwzięcia 1.3.2

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

Konkursu 42/2019 przedsięwzięcia 2.4.1

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

Konkurs 43/2019 przedsięwzięcia 1.5.1

Lista operacji zgodnych z LSR

2) Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

Konkurs 44/2019 przedsięwzięcia 2.2.2 – Premie

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji niezgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

Konkurs 45/2019 przedsięwzięcia 2.2.2 Rozwój 

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji niezgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej LGR

Konkurs nr 35 /2019  Przedsięwzięcie 2.2.3 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

2018

a) Konkurs nr 16 /2018  Przedsięwzięcie 1.2.2 Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i rekreacyjnej

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

b) Konkurs nr 17 /2018 Przedsięwzięcie 1.3.4 Promowanie dziedzictwa rybackiego

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

c) Konkurs nr 20 /2018 Przedsięwzięcie 2.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

d) Konkurs nr 23 /2018 Przedsięwzięcie 1.2.2 Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i rekreacyjnej

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

e) Konkurs nr 24 /2018 Przedsięwzięcie 1.3.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na obszarach historycznie związanych z działalnością rybacką

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

f) Konkurs nr 27 /2018 Przedsięwzięcie 2.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej i tworzenie miejsc pracy

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

g) Konkurs nr 28 /2018 Przedsięwzięcie 2.3.2 Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

h) Konkurs nr 29 /2018 Przedsięwzięcie 1.5.2 Edukacja morska i żeglarska na obszarze PLGR

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

2017

a) Konkurs nr 8 /2017  Przedsięwzięcie  1.3.4 Promowanie dziedzictwa rybackiego

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

b) Konkurs nr 9 /2017 Przedsięwzięcie 1.5.2 Edukacja morska i żeglarska 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

c) Konkurs nr 10 /2017 Przedsięwzięcie 1.2.2 Budowa i Przebudowa infrastruktury zarządzania antopopresją w tym o funkcjach turystycznej i rekreacyjnej

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

d) Konkurs nr 11 /2017 Przedsięwzięcie 1.3.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na obszarach historycznie związanych z działalnością rybacką 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

e) Konkurs nr 12 /2017 Przedsięwzięcie 2.2.3 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

f) Konkurs nr 13 /2017 Przedsięwzięcie 2.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

g) Konkurs nr 14 /2017 Przedsięwzięcie 2.3.2 Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich

 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik