2020 r. 

Konkurs nr 1/2019 Przedsięwzięcie LSR: 1.1.1 Wspieranie tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich

Konkurs nr 2/2019 Przedsięwzięcie LSR: 1.1.2 Wspieranie różnicowania działalności

Konkurs nr 3/2019 Przedsięwzięcie LSR: 2.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Konkurs nr 4/2019 Przedsięwzięcie LSR: 2.2.1. Wykorzystywanie i wspierania atutów środowiska

 

- termin składania wniosków : 16.10.2020 r. – 30.10.2020 r.  

- link do informacji- zobacz