2020 r. 

Konkurs nr 1/2020 Przedsięwzięcie LSR: 1.1.1 Wspieranie tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich

Konkurs nr 2/2020 Przedsięwzięcie LSR: 1.1.2 Wspieranie różnicowania działalności

Konkurs nr 3/2020 Przedsięwzięcie LSR: 2.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Konkurs nr 4/2020 Przedsięwzięcie LSR: 2.2.1. Wykorzystywanie i wspierania atutów środowiska

 

- termin składania wniosków : 16.10.2020 r. – 30.10.2020 r.  

- link do informacji- zobacz

 

 

2019 r. 

a) Konkurs nr 1/2019 Przedsięwzięcie LSR: 1.1.1 Wspieranie tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

b) Konkurs nr 2/2019 Przedsięwzięcie LSR: 1.1.2 Wspieranie różnicowania działalności

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

c) Konkurs nr 3/2019 Przedsięwzięcie LSR: 2.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

d) Konkurs nr 4/2019  Przedsięwzięcie LSR: 2.2.1. Wykorzystywanie i wspierania atutów środowiska

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

e) Konkurs nr 5/2019 Przedsięwzięcie LSR: 2.3.1. Promowanie kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

 

2018 r.

a) Konkurs nr 1/2018 Przedsięwzięcie LSR: 1.2.1 Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - załącznik 

b) Konkurs nr 2/2018 Przedsięwzięcie LSR 2.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - załącznik 

c) Konkurs nr 3/2018 Przedsięwzięcie LSR 2.2.1. Wykorzystywanie i wspierania atutów środowiska

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - załącznik 

d) Konkurs nr 4/2018 Przedsięwzięcie LSR 2.3.1. Promowanie kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - załącznik 

e) Konkurs nr 5/2018 Przedsięwzięcie LSR 1.1.1 Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR  

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - załącznik 

f) Konkurs nr 6/2018 Przedsięwzięcie LSR : 1.1.2 Wspieranie różnicowania działalności

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

g) Konkurs nr 7/2018 Przedsięwzięcie LSR: 1.2.1 Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

h) Konkurs nr 8/2018 Przedsięwzięcie LSR 2.2.1. Wykorzystywanie i wspierania atutów środowiska

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

i) Konkurs nr 9/2018 Przedsięwzięcie LSR: 2.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

j) Konkurs nr 10/2018 Przedsięwzięcie LSR: 2.2.1. Wykorzystywanie i wspierania atutów środowiska

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

k) Konkurs nr 11/2018 Przedsięwzięcie LSR: 2.3.1. Promowanie kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego

ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR