Udostępniamy aktualne zasady konkurencyjności w programie PO RYBY 2014-20

W zakładce PO Ryby 2014-20 udostępniamy obowiązujący od 06 czerwca 2018 r. dokument dotyczący zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" 2014-20

Zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, umowa o dofinansowaniu nakłada na beneficjenta obowiązek zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji

bezpośredni link do dokumentu 

view szablon artykułu