UWAGA! Możliwość zmiany umów z zakresu m.in. rozwoju działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Na podstawie §2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202 (Dz.U.2019 poz. 664 ze zm.) informujemy o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym zmiany przepisów wprowadzone wskazanym wyżej rozporządzeniem.

Nowelizacja przepisów wprowadza ułatwienia w okresie realizacji i „trwałości" operacji, m.in. znosi obowiązek osiągnięcia 30% wartości lub ilości sprzedanych dóbr/ usług.W istotny sposób zmienia również zobowiązania dotyczące miejsc pracy.

Zmiany umowy dokonywane będą w oparciu o otrzymany z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie formularz aneksu.

 

D_Aneks_19.2_Inne-Własne - Załącznik do pobrania

 

Publikujemy również, przygotowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, formularz aneksu zawierający regulacje zawarte w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

D_Aneks_19.2_Inne-Własne_COVID - Załącznik do pobrania 

 

Beneficjenci zainteresowani zmianą umów proszeni są o kontakt z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

view szablon artykułu