UWAGA! Umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zawierane będą korespondencyjnie. Czekamy na przygotowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmienionych formularzy umów

Informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j Dz. U. z 2020 r. z późn.zm).

Nowe zapisy:

  • znoszą całkowicie obowiązek składania zabezpieczenia realizacji umów  dla jednostek sektora finansów publicznych,
  • dla pozostałych beneficjentów znoszą obowiązek składania weksla wraz z deklaracją wekslową w dniu zawarcia umowy i w obecności upoważnionego pracownika samorządu województwa. Beneficjenci, inni niż jednostki sektora finansów publicznych, będą jednak musieli złożyć zabezpieczenie realizacji umowy (w zmienionym trybie) do dnia wypłaty środków.

Jednocześnie przepisy umożliwiają zawieranie umów w trybie korespondencyjnym. Proces zawierania umów zostanie uruchomiony bezzwłocznie po otrzymaniu od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmienionych formularzy umów.

view szablon artykułu