UWAGA! Ważny komunikat dotyczący możliwości składania dokumentów za pośrednictwem ePUAP

Na podstawie art. 42b Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U z 2020, poz. 217 z późn.zm) informujemy o możliwości składania za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP dokumentów (w tym wniosków o płatność) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z zastrzeżeniem konieczności zachowania wymogów określonych w cyt. przepisie Ustawy. Dokumenty należy przesyłać na adres:

 

/x7tx0no864/SkrytkaESP

lub

/x7tx0no864/Skrytka

 

Informujemy, że dokumenty opublikowane w określonym formacie danych (np. wniosek o płatność, załączniki) winny być składane w tych formatach. Pozostałe dokumenty, dla których nie określono formatu można składać w formacie: docx, xml lub pdf. 

view szablon artykułu