1. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premie)

 

WERSJA 4Z dokumenty aktualne, obowiązujące od 30.06.2021 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)- pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna)- pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy- pobierz

 

BIZNESPLAN WERSJA 4Z dokumenty aktualne, obowiązujące od 30.06.2021 r.

 • Bizensplan (pdf)- pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna)- pobierz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (wersja edytowalna)- pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu- pobierz

 

 

WERSJA 3Z Dokumenty archiwalne obowiązujące od 16.10.2017r. do 29.06.2021 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz  zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r

BIZNESPLAN WERSJA 4Z dokumenty archiwalne, obowiązujące do 29.06.2021 r. 

 • Biznesplan (pdf) - pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) - pobierz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (wersja edytowalna) - pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu - pobierz

 BIZNESPLAN WERSJA 3Z

 • Biznesplan (pdf) - pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) - pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - pobierz
 • Tabela finansowa (xls) - pobierz

 

 

WERSJA 2 Z Dokumenty archiwalne obowiązujące do 15.10.2017r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

 BIZNESPLAN

 • Biznesplan (pdf) - pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) - pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - pobierz
 • Tabela finansowa (xls) - pobierz

 

2. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

 

Dokumenty aktualne, obowiązujące od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy -pobierz
 • Obliczenie wartości bieżącej netto (pdf) -pobierz
 • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (wersja edytowalna)- pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z- pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - pobierz

 

Dokumenty archiwalne, obowiązujące do 15.10.2017 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

 

3. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

WERSJA 3Z  Dokumenty obowiązujące od 16.10.2017r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf)- pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx)- pobierz

 BIZNESPLAN WERSJA 3Z

 • Biznesplan (pdf) - pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - pobierz
 • Tabela finansowa (xls) - pobierz
 • Biznesplan Inkubator (pdf) - pobierz
 • Bizenesplan Inkubator (wersja edytowalna) - pobierz
 • Biznesplan Inkubator tabela finansowa (xls)  - pobierz

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - pobierz

 

WNIOSEK O ZALICZKĘ dokumenty obowiązujące od 27 marca 2019 r. 

 • wniosek o zaliczkę - pobierz
 • instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę - pobierz 


             

WERSJA 2Z, Dokumenty obowiązujące do 15.10.2017r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

 BIZNESPLAN

 • Biznesplan (pdf) - pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - pobierz
 • Tabela finansowa (xls) - pobierz

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 • Oświadczenie (pdf) - pobierz
 • Oświadczenie (wersja edytowalna) – pobierz
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - pobierz