1. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premie)

 • RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2pobierz
 • RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2pobierz

 

Dokumenty aktualne, obowiązujące od dnia 06.06.2019 r. 

 • Wniosek o płatność (pdf) - pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) - pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji Biznesplanu (dokument zaktualizowany w dn. 21 grudnia 2020 r.)- pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji Biznesplanu/ informacji po realizacji operacji- pobierz 
 • Wzór oświadczenia ulga na start- pobierz

 

Dokumenty archiwalne, obowiązujące od 16.10.2017 r. do 05.06.2019 r.

 • Wniosek o płatność (pdf) - pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) - pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji Biznesplanu- pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji Biznesplanu/ informacji po realizacji operacji- pobierz 
 • Wzór oświadczenia ulga na start- pobierz

Dokumenty archiwlane obowiązujące do 15.10.2017 r.

 • Wniosek o płatność (pdf) - pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) - pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - pobierz

 

 

2. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

 • RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2- pobierz
 • RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2pobierz

 

Dokumenty aktualne obowiązujące od 01.06.2020 r.

 • Wniosek o płatność, wersja 5z (pdf.) - pobierz
 • Wniosek o płatność wersja edytowalna 5z - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność, wersja 5z - pobierz 

 

Dokumenty archiwalne, obowiązujące od 27.09.2017 r. do 31.05.2020 r.

 • Wniosek o płatność wersja 4z (pdf) - pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna 4z) - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność, wersja 4z- pobierz
 • Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, wersja 4z (pdf) - pobierz
 • Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, wersja 4z (wersja edytowalna) - pobierz

Dokumenty obowiązujące do 26.09.2017r.

 • Wniosek o płatność (pdf) - pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność) - pobierz

 

3. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

 • RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2pobierz
 • RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2pobierz

 

Dokumenty aktualne obowiązujące od 06.06.2019r.

 • Wniosek o płatność (pdf) - pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność) - pobierz
 • Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji (pdf) - pobierz
 • Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji (wersja edytowalna) - pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) - pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji Biznesplanu (dokument zaktualizowany w dn. 21 grudnia 2020 r.)- pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji Biznesplanu/ informacji po realizacji operacji- (dokument zaktualizowany w dn. 16.10.2019 r.) pobierz 

 

Dokumenty archiwalne, obowiązujące od 16.10.2017 r. do 05.06.2019 r.

 • Wniosek o płatność (pdf) - pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność) - pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) - pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - pobierz
 • Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji (pdf) - pobierz
 • Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji (wersja edytowalna) - pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji biznesplanu- pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji Biznesplanu/ informacji po realizacji operacji- pobierz 

Dokumenty archiwalne, obowiązujące do 15.10.2017r.

 • Wniosek o płatność (pdf) - pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność) - pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) - pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - pobierz