Zaktualizowany harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014- 20

Przekazujemy Państwu zaktualizowany 8 stycznia br. harmonogram planowanych do 31 grudnia 2019 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-20 udostępniony przez MRiRW

Dokument znajduje się w zakładce PROW 2014-20 > Harmonogram konkursów

 

bezpośredni link - pobierz

view szablon artykułu