Możliwość ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny strategii rozwoju lokalnego

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 2014-2020.

Zarząd Województwa Pomorskiego, Instytucja Pośrednicząca w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Wykazu kandydatów na ekspertów znajdują się w Regulaminie prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 2014-2020

Dodatkowych informacji udziela p. Piotr Jaśniewski pod numerem telefonu: (058) 326 86 53 oraz p. Katarzyna Glaza pod numerem telefonu: (058) 326 83 81.

Zgłoszenia, z dopiskiem „EKSPERCI STRATEGIE ROZWOJU KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 2014-2020" należy przesyłać pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Okopowa 21/27; 80-810 Gdańsk

lub składać osobiście w zamkniętej, opisanej wg powyższego wzoru kopercie w Sekretariacie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, pok. 300A, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:45 – 15:45

w terminie do dnia 23 grudnia 2015 r. (decyduje data wpływu)

Ostateczną decyzję o wpisie do Wykazu kandydatów na ekspertów podejmuje Zarząd Województwa Pomorskiego.

Do pobrania:

  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz
  • Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 - pobierz
  • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności - pobierz
  • Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - pobierz
  • Uchwała Nr 1225/97/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Wykazu kandydatów na ekspertów oraz przyjęcia Regulaminu prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 - pobierz
  • Ogłoszenie - pobierz
  • Regulamin prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 2014-2020 - pobierz
  • Formularz kwestionariusza osobowego - pobierz

 

 

view szablon artykułu