Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów z zakresu „scalania gruntów”

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/Kagenmi

13 października 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę operacji z zakresu „Scalanie gruntów" dla naboru trwającego w okresie od 31 marca 2016 r. do 21 maja 2016 r. w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW 2014-2020.

W ramach ogłoszonego konkursu do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego WP wpłynęło 6 wniosków. Jedna z operacji nie spełniła warunku niezbędnego do uzyskania pomocy zgodnie z przepisami określającymi zasady naboru wniosków.

Umowy na operacje z zakresu „scalania gruntów", które uzyskały co najmniej 70 punktów, zawierane będą w kolejności wynikającej z pozycji na zatwierdzonej liście operacji do wyczerpania limitu środków dostępnych dla województwa pomorskiego na realizację tego typu operacji, który wynosi 3 280 276 euro.

______________________________________

Do pobrania:

  • Uchwała Nr 1051/179/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 października 2016 roku - pobierz
  • Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW na lata 2014-2020 - pobierz
view szablon artykułu