Zmiany w załącznikach do Konkursu 3/2019 dla partnerów KSOW

W związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą Podręcznika kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 z dnia 11 czerwca br., zmianie uległ formularz umowy na realizację operacji zawieranej z partnerem KSOW.

 

Zmiana dotyczy zapisów §7 ust. 9 i odnosi się zarówno do kosztów już poniesionych, jak i do kosztów zaplanowanych do poniesienia w związku z realizacją operacji w ramach konkursu nr 3/2019, których refundacja uzależniona jest od liczby osób, tj. kosztów wyżywienia, noclegu, artykułów biurowych oraz materiałów szkoleniowych. 

 

 

Do pobrania:

  • Formularz umowy na realizację operacji - pobierz
  • Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014–2020 - pobierz
view szablon artykułu