KSOW
Logo KSOW

Rusza nabór propozycji operacji do realizacji w ramach Planu operacyjnego KSOW w 2016 roku!

Koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe oraz inni partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie pomorskim mogą składać wnioski na realizację projektów w 2016 r. W dniu 17 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs.

Uprawnionymi do składania propozycji operacji są wyłącznie podmioty posiadające status partnera KSOW w województwie pomorskim.

Wniosek należy wypełnić do 1 grudnia 2015 roku (data na wniosku wraz z podpisem) i dostarczyć do 8 grudnia 2015 roku.

Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich; Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; ul. Okopowa 21/27; 80-810 Gdańsk; siedziba Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich: ul. Augustyńskiego 2; 80-810 Gdańsk; pokój 300A.

Szczegółowych informacji o naborze udzielają pracownicy jednostki regionalnej KSOW pod nr telefonów: (58) 32 68 756, (58) 32 68 338 oraz (58) 32 68 753.

_____________________________________

Dokumenty do pobrania:

  • Uchwała Nr 1141/92/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru propozycji operacji do realizacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 – etap I – rok 2016, dla województwa pomorskiego – pobierz
  • Załącznik do Uchwały Nr 1141/92/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 listopada 2015 roku – ogłoszenie o naborze – pobierz
  • Formularz wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pobierz
  • Załącznik 1 do wniosku – Zestawienie finansowo – rzeczowe operacji – pobierz
  • Instrukcja wypełniania formularza wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pobierz
  • Kryteria oceny wniosku – pobierz
  • Kryterium regionalne przyjęte Uchwałą Nr 1140/92/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 listopada 2015 – pobierz
  • Wzór umowy partnerskiej – pobierz
  • Zestawienie kosztów z podziałem na koszty własne i koszty przedstawione do dofinansowania – pobierz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk