KSOW
Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach KSOW

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach KSOW już za nami

Fot. Archiwum KSOW

Blisko 70 osób wzięło udział w konferencji zorganizowanej przez jednostkę regionalną KSOW w Gdańsku w dniu 20 listopada 2015 r. Spotkanie dotyczyło zasad ubiegania się o dofinansowanie operacji ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

W spotkaniu wzięli udział zarówno dotychczasowi partnerzy KSOW w województwie pomorskim, jak i podmioty zainteresowane nawiązaniem współpracy w ramach Sieci. W pierwszej części konferencji Justyna Durzyńska, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego omówiła strukturę i zasady funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w okresie 2014-2020.

Główna część spotkania dotyczyła zasad składania wniosków oraz sposobu oceny propozycji operacji zgłoszonych przez partnerów KSOW w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Planu operacyjnego KOSW na 2016 r. Pani dyrektor Justyna Durzyńska omówiła kryteria oceny operacji ujęte w Planie działania KSOW na lata 2014-2020 oraz kryterium regionalne przejęte przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Szczegóły dotyczące zasad dofinansowania operacji ze środków KSOW w nowej perspektywie finansowej oraz sposobu wypełniania formularza wniosku zgłaszającego operacje do Planu operacyjnego KOSW na 2016 r. przedstawiała Aneta Gajger, zastępca dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zapoznania się z nowym elementem KSOW jakim jest Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR). Prezentacje na ten temat przedstawił Krzysztof Pałkowski, zastępca dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Konferencja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
_____________________________________

Prezentacje do pobrania:

  • System funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w okresie 2014-2020 – pobierz
  • Zasady realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 w tym dwuletnich Planów operacyjnych – pobierz
  • Zasady naboru propozycji i oceny operacji do realizacji w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 – etap I- 2016 rok – pobierz
  • Cele i zakres wsparcia w ramach poszczególnych działań KSOW – pobierz
  • Zasady wypełniania formularza wniosku propozycji operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 – pobierz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk