KSOW
Stock Photo - Euro

Rozstrzygnięto konkurs na realizację projektów w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2016 roku w województwie pomorskim

Fot.©Depositphotos/pixpack

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę rankingową propozycji operacji zgłoszonych przez partnerów KSOW w ramach pierwszego etapu naboru projektów do Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016 – 2017.

W dniu 12 stycznia 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej propozycji operacji zgłoszonych przez partnerów KSOW oraz przyjęcia listy projektów własnych jednostki regionalnej KSOW Województwa Pomorskiego do realizacji w etapie I w 2016 r. w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016 – 2017 w województwie pomorskim.

W ramach ogłoszonego konkursu do samorządu województwa pomorskiego wpłynęło 51 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 1 mln zł. 10 z nich nie uzyskało wymaganej liczby 22 punktów, warunkującej możliwość uwzględniania projektu na liście rankingowej.

Budżet na realizację projektów przez pomorskich partnerów KSOW w 2016 r. wynosi 338 070,00 zł.

W dniu 8 stycznia 2016 r. wyniki oceny zostały zatwierdzone przez Wojewódzką Grupę Roboczą ds. KSOW, a w dniu 12 stycznia 2016 r. przez Zarząd Województwa Pomorskiego.  Dokumenty trafią teraz do Grupy Roboczej ds. KSOW w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

_____________________________________

Do pobrania:

  • Uchwała Nr 23/106/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2016 r. – pobierz
  • Lista rankingowa operacji złożonych przez partnerów KSOW – pobierz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk