KSOW
Podpisanie umów z Partnerami KSOW

Podpisanie umów z Partnerami KSOW

Archiwum KSOW

Partnerzy pomorskiej Sieci KSOW podpisali umowy na realizację operacji wybranych do dofinansowania w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017. Uroczyste podpisanie umów z udziałem Wiesława Byczkowskiego, wicemarszałka województwa pomorskiego, odbyło się 11 maja br.

W ramach ogłoszonego w listopadzie 2015 r. naboru do samorządu województwa pomorskiego wpłynęło 51 wniosków zgłoszonych przez partnerów KSOW z województwa pomorskiego na łączną kwotę dofinansowania ponad 1 mln zł. Projekty dotyczyły rozmaitych przedsięwzięć: szkoleń dla rolników, udziału w targach, organizacji konkursów, warsztatów kulinarnych, eksperckich, wydarzeń plenerowych i wielu innych.

Zgodnie z Planem działania KSOW na lata 2014-2020 wszystkie wnioski zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Na podstawie tej oceny sporządzona została lista rankingowa propozycji operacji w kolejności uzyskanych punktów.

– Budżet na realizację projektów przez pomorskich partnerów KSOW w 2016 r. wynosi 338 070,00 zł, co pozwoliło na dofinansowanie 16 operacji, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach konkursu – podkreślił Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Poprzedni okres programowania pokazał, że KSOW jest ważnym i potrzebnym instrumentem wsparcia lokalnych inicjatyw. Sprawna i efektywna realizacja działań w ramach Sieci była możliwa dzięki współpracy i aktywności partnerów KSOW na Pomorzu, ponieważ to właśnie ich pomysłowość i zaangażowanie są kluczowe dla idei Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk