KSOW
Logo KSOW

Projekty zmian planów operacyjnych KSOW

Informujemy, że Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) pełniąca funkcję Jednostki Centralnej KSOW podała do publicznej wiadomości projekty zmian planów operacyjnych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskiej.

Projekty zmian dostępne są na stronie http://ksow.pl/news/entry/7985-projekty-zmian-planow-operacyjnych-krajowej-sie.html.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Partnerów KSOW w województwie pomorskim o przesłanie uwag do w/w projektów zmian do dnia 7 września 2016 roku na adres e-mail: ksow@pomorskie.eu oraz m.kopiecka@pomorskie.eu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów (58) 32 68 756 lub (58) 32 68 753.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk