KSOW
Stock Photo - dziewczynka w przedszkolu

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!”

Fot. ©Depositphotos/alkir_dep

Znamy zwycięzców konkursu plastycznego dla dzieci o tematyce unijnej pt. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!". Spośród ponad 300 prac plastycznych, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, komisja konkursowa wyłoniła dwanaście najbardziej oryginalnych prac.

Główną ideą konkursu było pokazanie korzyści z wykorzystania funduszy unijnych na rzecz poprawienia wizerunku wsi, polepszenia komfortu oraz jakości życia na obszarach wiejskich. Konkurs skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych z obszarów wiejskich województwa pomorskiego polegał na wykonaniu pracy plastycznej ilustrującej przykłady zmian, które nastąpiły na obszarach wiejskich dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych lub pomysły na zmiany, jakie mogą zajść na obszarach wiejskich dzięki tym środkom.

W ramach ogłoszonego konkursu do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 328 prac plastycznych, z czego 302 prace spełniały kryteria formalne i podlegało ocenie. 3 prace plastyczne wpłynęły po terminie, 5 posiadało format niezgodny z regulaminem konkursu, a 18 prac nadesłano ze szkół miejskich.

Zgłoszone prace były oceniane przez komisję konkursową m.in.  pod kątem zgodności tematu pracy z tematyką konkursową, estetyki i sposobu wykonania pracy oraz kreatywnego i oryginalnego pomysłu pokazania problematyki związanej z funduszami UE.

W dniu 7 listopada 2016 r. komisja konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu I, II i III miejsca oraz 9 wyróżnień.

Konkurs plastyczny „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!” jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

______________________________________

Do pobrania:

Lista laureatów – pobierz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk