KSOW
Zwycięzcy konkursu plastycznego o tematyce unijnej pt. Tu jest moje miejsce – Pomorskie

Pomorska wieś oczami dzieci

Fot. Sławomir Lewandowski

Wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski wręczył nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego o tematyce unijnej pt. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!" podczas uroczystej gali podsumowującej, która odbyła się 7 grudnia 2016 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Pierwsze miejsce zajęła Natalia Klein ze Szkoły Podstawowej w Goręczynie. Laureatem II miejsca został Kacper Wydrowski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prokowie, natomiast III miejsce zajęła Amelia Gnech ze Szkoły Podstawowej w Sławoszynie.

Główną ideą konkursu było pokazanie korzyści z wykorzystania funduszy unijnych na rzecz poprawienia wizerunku wsi, polepszenia komfortu oraz jakości życia na obszarach wiejskich.

Konkurs skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych z obszarów wiejskich województwa pomorskiego miał na celu wykonanie pracy plastycznej ilustrującej przykłady zmian, które nastąpiły na obszarach wiejskich dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych lub pomysły na zmiany, jakie mogą zajść na obszarach wiejskich dzięki tym środkom.

– Konkurs pokazał jak wnikliwymi obserwatorami są dzieci, jak one dostrzegają zmiany zachodzące w ich najbliższym otoczeniu.  Plac zabaw, na którym mogą spędzać czas, boiska sportowe na których grają w piłkę, świetlice w których organizowane są zajęcia taneczne czy plastyczne – to wszystko są korzyści z dostępnych funduszy unijnych. Tych korzyści jest wiele a Wy – drodzy uczniowie pokazaliście to co waszym zdaniem pozwoliło na poprawienie jakości życia na wsi  – mówił podczas gali Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Prace zostały wykonane w tradycyjnych  technikach plastycznych, nie zabrakło również malarstwa farbkami plakatowymi, wodnymi (akwarele), rysunku (kredką), prac wykonanych pastelami, kolaży, wycinanek, wyklejanek oraz form przestrzennych. Wszystkie prace stanowią wyjątkową mieszankę, różnej wrażliwości, sposobów pracy z dziećmi, uwarunkowań kulturowych, społecznych gospodarczych miejsca z którego pochodził autor realizacji.

Konkurs plastyczny „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!” został zrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk