KSOW
Logo KSOW

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla Partnerów KSOW

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące realizacji operacji przez Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2017 r. o godz. 11.00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27, Gdańsk).

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. :

  • zmiany z aktach prawnych dotyczących realizacji operacji przez Partnerów KSOW w ramach Pomocy technicznej PROW na lata 2014-2020,
  • nowe zasady wyboru operacji w ramach KSOW na lata 2014-2020,
  • działania informacyjne i reklamowe realizowane w ramach KSOW na lata 2014-2020,
  • zasady konkurencyjności przy realizacji operacji finansowanych z pomocy technicznej PROW 2014-2020,
  • kwalifikowalność kosztów w ramach Pomocy technicznej PROW 2014-2020.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na spotkanie na adres mailowy ksow@pomorskie.eu  w terminie  do 30 stycznia 2017 r.

Jednocześnie przypominamy o konieczności ponownej rejestracji w bazie Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.  Realizacja projektów w ramach planów operacyjnych KSOW będzie dostępna tylko dla Partnerów KSOW. Wszelkie pytania związane z ponowną rejestracją prosimy kierować na  kontakt:  partnerKSOW@fapa.org.pl.  Link do  formularza rejestracyjnego: http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html?no_cache=1

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk